دوشنبه, 28 آبان 1397
رو عنوان : عملكرد شهرداري
عنوان : خریداری سطل زباله جهت معابر و خیابانهای سطح شهر
کد خبر : ۱۸۶۵
تاريخ :
 ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ 
ساعت : ۱۴:۳۱:۵۷

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0