شنبه, 16 آذر 1398
عنوان : نصب دال های بتنی كوچه تدبیر
کد خبر : ۱۹۰۸
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ 
ساعت : ۹:۴۳:۱

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

به گزارش روابط عمومی شهرداری دهلران؛ دال های بتنی کوچه تدبیر واقع در انتهای خیابان شهید چمران که به تازگی عملیات جدول گذاری این کوچه توسط شهرداری دهلران انجام شده است، جهت تسهیل در تردد خودروهای  ساکنین این کوچه نصب شد.بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0