شنبه, 16 آذر 1398
عنوان : بازدید شهردار و امام جمعه از محل برپایی موكب اصلی شهر دهلران
کد خبر : ۱۹۵۰
تاريخ :
 ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ 
ساعت : ۸:۵۹:۳۹

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰بازگشت           چاپ چاپ         
 
5.1.0.0
V5.1.0.0