پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 1 آبان 1400
پیشینه تاریخی

چنين به نظر مي رسد كه بين 5000 تا 10000 سال پيش دشت دهلران براي سكونت گروه هاي انساني در دوران پيش از تاريخ مناسب بوده است و مهمترين محل هاي باستاني اين دشت را مي توان تپه هاي
علي كش و چغا سفيد نام برد كه قديمي ترين آثار را در بر داشته اند و متعلق به دوره نو سنگي هستند و مي توان گفت كه اين تپه ها باقي مانده هاي قديمي ترين و شايد جزء اولين دهكده هاي دائمي باشند كه در تاريخ بشر بوجود آمده اند معماري و وجود خانه هاي دائمي ، توليد مواد غذايي يعني كشاورزي و پرورش بز و گوسفند در كنار شكار و گردآوري محصولات و صنايع مربوط به چنين توليداتي به ويژه تيغه هاي مخصوص بريدن ساقه هاي حبوبات كه بدون ترديد از آنها براي درو كردن گندم و جو استفاده مي شده است همه و همه نمايانگر يك ساخت اجتماعي كامل از يك روستاي دائمي هستند كه با توجه به قدمتشان در دهلران يعني هزاره هشتم و پيش از ميلاد يكي از كهن ترين مناطق روستايي در تاريخ بشر و قطعاً يكي از اولين روستاهاي تشكيل شده در ايران مي باشند .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0