پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

شنبه, 1 آبان 1400
جاذبه های گردشگری

موقعيت جغرافيايي شهر دهلران

شهردهلران در فاصله 230 كيلومتري شهر ايلام و در قسمت جنوب شرقي اين استان قرارگرفته است.حدودچهارگانه شهرعبارتنداز:شمال به شهرستان آبدانان ، از جنوب به كشور عراق،ازشرق به استان خوزستان وازغرب به شهرستان مهران محدود ميشود.

شهر دهلران دومين شهر استان از نظر جمعيت ، وسعت ، اهميت اقتصادي وسياسي ميباشد .

مساحت محدوده قانوني شهر دهلران 26/6 كيلومترمربع است كه كمربند سبز سطح شهر محدوده شهر را مشخص مي كند .

مساحت حريم قانوني شهر 54/104 كيلومترمربع است .

مساحت محدوده خدماتي شهر 36/4 كيلومتر مربع مي باشد.

جمعيت شهر دهلران در سال 1375 بر اساس آمار رسمي مركز آمار /23.482 نفر و تا پايان سال 1379 /33.000 نفر است .

شهر دهلران به دو محله ( 1 و 2 ) و چهار منطقه و يك منطقه زمين شهري واقع در اراضي حاشيه شهر تقسيم مي گردد .

سطح بافت پر شهر 440 هكتار كه بترتيب مناطق1،2،3و4 تعيين ميگردد.

سطح بافت خالي شهر 186 هكتار كه شامل زمين شهري و محدوده هاي كمربند فضاي سبز مي باشد .

آثار گردشگري و طبيعي شامل : آبدرماني ، غار خفاش ، چشمه قير ، تپه علي كش گمرك قديمي .

ضمناً‌ باتوجه به مساحت قانوني شهر و طرح هادي شهر از 626 هكتار 7/233 هكتار با 32/37 درصد بصورت مناطق مسكوني ميباشد و68/62 درصد بصورت كاربري هاي متفاوت و فضاهاي باز شهري خواهد بود .


5.7.2.0
گروه دورانV5.7.2.0